Paulien Kuipers


Paulien Kuipers (1955) is kinder- en jeugdpsycholoog en oprichter/directeur van Stichting Kinderleven. Deze Stichting is in 2012 opgericht om het belang van een veilige band tussen ouders en kind onder de aandacht te brengen van een breed publiek. De Stichting is een behandelcentrum voor ouders en hun jonge kind, daarnaast is zij een kenniscentrum met betrekking tot hechting voor professionals.
Paulien gaat in haar werk diepgaand in op oorzaken en gevolgen van een onveilige hechting en op de essentie van het werk van de ‘hechtingstherapeut’. Centraal staat het vinden van interventies die de band tussen ouders en kind positief kunnen beïnvloeden. Middels gesproken taal kunnen woorden van het hart helpen om de band tussen ouders en kind te helen, daar waar blokkades in deze band zijn ontstaan. Woorden helpen niet alleen de ouders. Het blijkt dat ook het jonge kind van meet af aan gevoelig is voor taal en de diepere betekenis van woorden.
 
Als negentienjarige student liep ze stage en zag een klein meisje met brandwonden vermoedelijk toegebracht door volwassenen. Ze hoorde de opmerking: “Ze is pas drie,” waarmee men wilde zeggen: “Ze is nog zó jong dat we niets met haar kunnen bespreken.” Ze hadden geen woorden, geen taal om het driejarig meisje te bereiken en eigenlijk betekende dit dat ze haar aan haar lot overlieten.

Voor Paulien voelde het niet-spreken met dit meisje alsof ze in de steek werd gelaten. Dit voorval was een begin van haar drijfveer om in haar werk taal te vinden om met hele jonge kinderen te spreken. Ze kwam in contact met het werk van de Franse kinderpsychiater Francoise Dolto en Caroline Eliacheff. Op hun gezag leerde ze spreken met kinderen over hun ervaringen, leerde ze luisteren naar kinderen en hielp hen met het onder woorden brengen van voor hen gevoelige thema's. De kern van haar werk is de stellingname: het kind is van meet af aan een compleet menselijk wezen en talig vanaf de geboorte. Het kind is vanaf het begin al autonoom in zijn verlangen, ver voordat het autonoom is in zijn functioneren. 

Aan de hand van alle contacten met ouders en kinderen die hun problemen in de afgelopen jaren aan haar voorlegden, ontvouwde zich gaandeweg haar methodiek om een stagnerende liefdesstroom door ontstane pijn tussen ouders en kind, te bespreken en te verlichten. Na een jarenlange zoektocht vond Paulien Kuipers de juiste taal voor deze hulp aan ouders en hun jonge kind. Het ééngespreksmodel en het vijfstappenmodel zijn korte methodieken voor professionals. De effectiviteit van deze methodieken is in de praktijk aangetoond en wordt met behulp van  wetenschappelijk onderzoek getoetst. Deze methodiek en worden ondersteund door wetenschappelijke inzichten in het fenomeen ‘hechting’, besproken in het werk van wetenschappers en praktijkervaringsdeskundigen.

Drs. Paulien Kuipers werkte na haar studie aan de Universiteit van Groningen als docent in het onderwijs, als pedagoog / kinderpsycholoog in de GGZ en als gedragsdeskundige bij de Raad voor de Kinderbescherming. In 2000 startte ze een vrijgevestigde kinderpsychologen-praktijk in Maastricht. In 2012 richtte ze Stichting Kinderleven op. Haar werkervaring vormt samen met haar ervaring in het moederschap een inspiratiebron in het werk voor Stichting Kinderleven.